Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research 


An Intervention Study on Hand Washing Among 6-14 Years of Age Children

Mehmet Mutlu Şahin, Sevilay Vural, Doğa Vurallı, Seda Yüksel, Filiz Yıldız, Dilek Aslan*.

Abstract
BACKGROUND: In this intervention study which competency based training approach was used, it was aimed to determine behaviors of 6-14 years of age children about hand hygiene and to change their hand-washing skills in the “positive” way after the training.
METHODS: Ninety children participated in the study (participation rate= %88.2). A standard check-list was used for both training and evaluation of the behaviors. The data were processed and statistically analyzed with the SPSS for Windows 15.0 software. Mc Nemar and chi square tests were used for analysis of the data.
RESULTS: Mean age of the children was found to be 9.76±2.02. Fifty six point seven percent of the participants were females and 43.3% of them were males. Nine out of ten steps of the “hand washing check-list” was found higher in percentage among participants in the post-training evaluation compared to the pre-training assessment (p<0.05).
CONCLUSION: Hand washing training is recommended for the children at younger ages especially in the settlements where communities live.

Key words: Hand-washing, Intervention, Skills, Childhood period6-14 Yaş Grubu Çocuklarda El Yıkama ile İlgili Bir Müdahale Çalışması

Özet
AMAÇ: Yeterliliğe Dayalı Eğitim” yaklaşımının kullanıldığı müdahale tipindeki bu araştırmada; 6–14 yaş grubundaki çocukların el hijyeni konusundaki davranışlarının saptanması, çocuklara verilen eğitimden sonra el yıkama konusundaki becerilerinin “olumlu” yönde değişiminin sağlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Yuvada yaşayan 102 çocuğun 90’ı araştırmaya katılmıştır (katılım yüzdesi= %88,2). Öğrencileri eğitimi ve eğitim sonrasında değerlendirme için standart bir kontrol listesi kullanılmıştır. Araştırmada Ki-kare ve McNemar istatistiksel testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan çocukların yaş ortalaması 9.7 ±2.02’dir. Katılımcıların %56,7’si erkek; 43,3’ü kız çocuklardan oluşmuştur Çocukların eğitim öncesi ve sonrasında el yıkama kontrol listesinde bulunan 10 basamağın 9’unda olumlu yönde artış saptanmıştır (p<0.05).
SONUÇ: El yıkama ile ilgili bilgi ve beceri eğitiminin çocuklarda özellikle toplu yerlerde yaşayanlarda erken yaşlarda verilmesi uygundur.

Anahtar Kelimeler: El yıkama, Müdahale, Beceri, Çocukluk çağı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Mehmet Mutlu Şahin
Articles by Sevilay Vural
Articles by Doğa Vurallı
Articles by Seda Yüksel
Articles by Filiz Yıldız
Articles by Dilek Aslan*
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6913
Downloaded: 1088
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sahin MM, Vural S, Vuralli D, Yuksel S, Yildiz F, Aslan D. [An Intervention Study on Hand Washing Among 6-14 Years of Age Children]. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(1): 65-70. Turkish.


Web Style

Sahin MM, Vural S, Vuralli D, Yuksel S, Yildiz F, Aslan D. [An Intervention Study on Hand Washing Among 6-14 Years of Age Children]. http://www.tafmed.org/?mno=332 [Access: March 21, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Sahin MM, Vural S, Vuralli D, Yuksel S, Yildiz F, Aslan D. [An Intervention Study on Hand Washing Among 6-14 Years of Age Children]. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(1): 65-70. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Sahin MM, Vural S, Vuralli D, Yuksel S, Yildiz F, Aslan D. [An Intervention Study on Hand Washing Among 6-14 Years of Age Children]. TAF Prev Med Bull. (2008), [cited March 21, 2018]; 7(1): 65-70. Turkish.Harvard Style

Sahin, M. M., Vural, S., Vuralli, D., Yuksel, S., Yildiz, F. & Aslan, D. (2008) [An Intervention Study on Hand Washing Among 6-14 Years of Age Children]. TAF Prev Med Bull, 7 (1), 65-70. Turkish.Turabian Style

Sahin, Mehmet Mutlu, Sevilay Vural, Doga Vuralli, Seda Yuksel, Filiz Yildiz, and Dilek Aslan. 2008. [An Intervention Study on Hand Washing Among 6-14 Years of Age Children]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (1), 65-70. Turkish.Chicago Style

Sahin, Mehmet Mutlu, Sevilay Vural, Doga Vuralli, Seda Yuksel, Filiz Yildiz, and Dilek Aslan. "[An Intervention Study on Hand Washing Among 6-14 Years of Age Children]." TAF Preventive Medicine Bulletin 7 (2008), 65-70. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Sahin, Mehmet Mutlu, Sevilay Vural, Doga Vuralli, Seda Yuksel, Filiz Yildiz, and Dilek Aslan. "[An Intervention Study on Hand Washing Among 6-14 Years of Age Children]." TAF Preventive Medicine Bulletin 7.1 (2008), 65-70. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Sahin, M. M., Vural, S., Vuralli, D., Yuksel, S., Yildiz, F. & Aslan, D. (2008) [An Intervention Study on Hand Washing Among 6-14 Years of Age Children]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (1), 65-70. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.