Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Review Article 


A Military Doctor Pioneer of the Preventive Medicine in Turkey: Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey

Doğan Ceyhan.

Abstract
One of the most important turning points in Turkish History of Medicine is the transfer of Western / European medical knowledge to Ottoman medicine in 19th century. This knowledge is mostly transferred by government employed Ottoman citizens and aimed at improving the health status of the Ottoman State’s elites, troops and people. Most important contributions of transferring and popularizing the concepts of microbe and vaccination to Ottoman medicine, concerning both disease and preventive medicine, were made by a military doctor, “Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey”. He served in a large spectrum of military and civilian health services from field medicine to professorship in higher educational institutes and made important contributions for education of modern medicine in Turkish language. He was a part of the Ottoman team visiting Pasteur to learn the rabies vaccine and given credit to be one of the first users of microbiological knowledge and applications in Ottoman Country. He also tried to disseminate the knowledge about health amongst people and wrote more than 50 manuscripts, most of them published as books or newspaper periodicals. He is a figure who made important contributions of the accumulation and distribution of modern medical knowledge, including preventive medicine, in Turkey.

Key words: Hüseyin Remzi Bey, Turkish military medicine, history of microbiology, history of preventive medicine, medical education in Turkish, westernization of Turkish medicineÜlkemiz Koruyucu Hekimliği Öncülerinden bir Askeri Hekim: Miralay Dr. Hüseyin Remzi Bey

Özet
Türk Tıp Tarihi’nin en önemli dönemlerinden birisi Batı / Avrupa kaynaklı tıbbi bilginin Osmanlı Tıbbına yoğun bir şekilde girdiği 19. yüzyılda yaşanmıştır. Bu bilgi büyük oranda devlet görevlisi Osmanlı vatandaşları tarafından aktarılmış ve devlet ileri gelenleri, askerler ile halkın sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacını taşımıştır. Mikrop, aşı gibi hem hastalık hem de koruyucu hekimlikle ilgili önemli kavramların ülkemize girmesi ve yaygınlaşmasına en önemli katkı, bir asker hekim olan “Miralay Dr. Hüseyin Remzi Bey” tarafından sağlanmıştır. Hüseyin Remzi Bey muharebe alanı hekimliğinden, zamanın yüksek okullarında hocalık yapmaya kadar asker ve sivil hekimliğin hemen tüm alanlarında çalışmış ve modern tıp eğitiminin Türkçe yapılmasına önemli katkılar sağlamıştır. Pasteur’ün yanına kuduz aşısı ile ilgili bilgi edinmesi için gönderilen ekibin üyesidir ve mikrobiyoloji ile ilgili önemli bilgi ve uygulamaların Osmanlı topraklarındaki ilk uygulayıcılarından olmuştur. Tıbbi bilginin halk arasında yaygınlaşması için çaba göstermiş; önemli kısmı basılmış veya gazetelerde yayınlanmış 50’den fazla kitap yazmıştır. Dr. Hüseyin Remzi Bey ülkemizde koruyucu hekimlik ve sağlıkla ilgili modern bilgi birikimine katkı sağlamış önemli bir şahsiyettir.

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Remzi Bey, Türk asker hekimliği, mikrobiyoloji tarihi, koruyucu hekimlik tarihi, Türkçe tıp eğitimi, Türk tıbbının batılılaşması


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Doğan Ceyhan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6004
Downloaded: 918
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Dogan|Ceyhan. [A Military Doctor Pioneer of the Preventive Medicine in Turkey: Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey]. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(4): 347-350. Turkish.


Web Style

Dogan|Ceyhan. [A Military Doctor Pioneer of the Preventive Medicine in Turkey: Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey]. http://www.tafmed.org/?mno=476 [Access: March 21, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Dogan|Ceyhan. [A Military Doctor Pioneer of the Preventive Medicine in Turkey: Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey]. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(4): 347-350. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Dogan|Ceyhan. [A Military Doctor Pioneer of the Preventive Medicine in Turkey: Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey]. TAF Prev Med Bull. (2008), [cited March 21, 2018]; 7(4): 347-350. Turkish.Harvard Style

Dogan|Ceyhan (2008) [A Military Doctor Pioneer of the Preventive Medicine in Turkey: Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey]. TAF Prev Med Bull, 7 (4), 347-350. Turkish.Turabian Style

Dogan|Ceyhan. 2008. [A Military Doctor Pioneer of the Preventive Medicine in Turkey: Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (4), 347-350. Turkish.Chicago Style

Dogan|Ceyhan. "[A Military Doctor Pioneer of the Preventive Medicine in Turkey: Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey]." TAF Preventive Medicine Bulletin 7 (2008), 347-350. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Dogan|Ceyhan. "[A Military Doctor Pioneer of the Preventive Medicine in Turkey: Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey]." TAF Preventive Medicine Bulletin 7.4 (2008), 347-350. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Dogan|Ceyhan (2008) [A Military Doctor Pioneer of the Preventive Medicine in Turkey: Colonel Dr. Hüseyin Remzi Bey]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (4), 347-350. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.